Avenues of Service

De ‘Avenues of Service’ vormen de filosofische hoeksteen en het grondvest van Rotary waarop de activiteiten van de club zijn gestoeld.

Club Service

Deze Avenue omvat alle activiteiten die het – in de ruimste zin van het woord – goed functioneren van een Rotaryclub bevorderen. Daaronder wordt verstaan: goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, maar ook een aantrekkelijk en inspirerend programma, persoonlijke inzet en functievervulling. Onmisbaar daarbij is een regelmatig clubbezoek, die wordt geregistreerd door middel van attendance-cijfers. Het elkaar regelmatig ontmoeten en samen dingen doen, bevordert de fellowship, de hoeksteen van het bestaan van Rotary.

Vocational Service

Uitgangspunt is hier de vraag : hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club herkenbaar wordt.

Community Service

Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties. Vaak fungeert Rotary als locale inspirator en motor; is een project eenmaal gestart dan wordt de verdere uitvoering, indien mogelijk aan de desbetreffende organisatie overgelaten.

International Service

De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation (TRF), World Community Service (WCS), jeugduitwisselingsprogramma’s, contactclubs, etc etc.

Youth Service

In april 2010 is op de wetgevende vergadering van Rotary International, de Council on Legislation, een voorstel aangenomen voor het instellen van een vijfde avenue waarbinnen alle jeugdprogramma’s worden gebundeld.