Penningmeester voor de Landelijke Jeugduitwisseling Commissie (MDJC) gezocht

In Nederland wordt de internationale jeugduitwisseling van Rotary gecoördineerd door de stichting MDJC. Deze stichting kent een dagelijks bestuur met een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. Voor de functie van penningmeester is op dit moment een vacature.