International Assembly 2019

De International Assembly is in volle gang. In San Diego worden de 525 inkomend district gouverneurs van Rotary International getraind voor hun jaar. Ook aanwezig natuurlijk de zeven Nederlandse gouverneurs.