Financiele toelichting

Stichting Rotary Evenementen De Compagnie

Jaarverslag 2015

Dit jaar werd voor de tweede keer de  Paddenstoelendag in Hoorn georganiseerd. De opbrengst hiervan wordt gedoneerd aan de Stichting Het Vergeten Kind. Daarnaast werd een donatie gedaan aan het project Muziek op School in West-Friesland.

Bestuursleden (onbezoldigd): P.C. Kleuters, secretaris; P.M.J.M. de Vries, peningmeester.

 

Financieel overzicht 2015

 

Exploitatierekening

Inkomsten:

Opbrengst Paddenstoelendag                                 3.029

 

Uitgaven:

Gift Stichting Het Vergeten Kind                             2.500

Gift Muziek op School                                             1.500

Algemene kosten                                                       106

Totaal                                                                      4.106

 

Balans per 31 december 2015

ACTIVA                                                                   PASSIVA

Banktegoed                      2.218.-                            algemene reserve                          2.218.-