Fair trade markt

Op 4 juni 2010 is er een bijeenkomst geweest over fairtrade en maatschappelijk verantwoord ondernemen georganiseerd door Rotaryclub Hoorn-de Compagnie in samenwerking met de gemeente Hoorn.

Gemeente Hoorn is een Millenniumgemeente. Dit houdt in dat invulling wordt gegeven aan het behalen van de Millenniumdoelen. Binnen deze doelen staat armoede- en ziektebestrijding, mensenrechten, duurzaamheid en eerlijke handel en schuldhulpverlening centraal. De gemeente wil hier samen met inwoners, bedrijven en instellingen invulling aan geven. Rotaryclub Hoorn De Compagnie heeft dit opgepakt met het organiseren van een bijeenkomst over fairtrade.

Er waren ongeveer deze avond circa 150 deelnemers die genoten van een informatief programma met cabaret, een(h)eerlijke maaltijd en volop tips over hoe ondernemers hun steentje kunnen bijdragen aan eerlijke handel. Toespraken van oud-staatssecretaris en voorzitter van Max Havelaar Anneke van Dok, Sonja Bakker en wethouder Peter Westenberg benadrukten het belang van duurzaam ondernemen en fair trade.

Wethouder Peter Westenberg van de gemeente Hoorn heeft op woensdagavond 22 september een cheque ter waarde van 10.000 euro overhandigd aan relatiemanager Wouter Bolding van Oxfam Novib. Het geld gaat naar een project in Zuid Soedan voor hygiëne en onderwijs.Het bedrag is het resultaat van de fair trade markt die 5.000 euro bijeen heeft gebracht en de gemeente Hoorn heeft hier als Millenniumgemeente 5.000 euro bijgelegd.